Struktūra ir kontaktai

Struktūra ir kontaktai

Biudžetinė įtaiga
A. Kojelavičiaus g. 121, LT-11106 Vilnius
Tel. 8 (5) 267 7200
faks.: 8 (5) 267 7210
El. p.: info@vtpt.lt

Darbo laikas:
darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.30 val.;
pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.30 val.

Su duomenų saugos pareigūnu galite susisiekti:
Tel. +370 521 21506
Adresu: Pylimo g. 41A, LT01308, Vilnius

Už įstaigos asmens duomenų saugą atsakingas asmuo:
Vitalijus Šaškovas
Tel. +370 526 77214
El. p. info@vtpt.ltKontaktai

Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią formą (be lietuviškų simbolių): vardas.pavarde@vtpt.lt


Administracija

A. Kojelavičiaus g. 121, LT-11106 Vilnius, tel. 8 (5) 267 7200, el. p.:  info@vtpt.lt
Vardas Pavardė Pareigos
Vaiva Martinkienė Respublikinio teismo psichiatrijos skyriaus teismo psichiatrė ekspertė, laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas
Vitalijus Šaškovas Direktoriaus pavaduotojas personalui ir administracinei veiklai
Patarėjas (teisininkas)
Dalius Žemaitis Direktoriaus pavaduotojas veiklos planavimui ir aprūpinimui
Patarėjas (saugos darbe specialistas)
Nijolė Rimkienė Patarėja (finansininkė)
Roberta Dapkuvienė  Direktoriaus padėjėja

Veiklos valdymo skyrius

A. Kojelavičiaus g. 121, LT-11106 Vilnius, tel. 8 (5) 267 7200, el. p.:  info@vtpt.lt
Vardas Pavardė Pareigos
Roberta Dapkuvienė

Administratorė
Laikinai vykdanti viršininko funkcijas

Vida Šidlauskytė  Vyr. slaugos administratorė
Ina Šaškovienė  Vyresnioji archyvarė
Bibliotekininkė 

Veiklos aprūpinimo skyrius

A. Kojelavičiaus g. 121, LT-11106 Vilnius, tel. 8 (5) 246 0543, el. p.: info@vtpt.lt
Vardas Pavardė Pareigos
Loreta Grinienė 

viešųjų pirkimų specialistė 
Laikinai vykdanti viršininko funkcijas
Planavimo ekonomistė

Nijolė Rimkienė   Finansų ekonomistė
Sergejus Gračiovas  Informacinių technologijų specialistas

Utenos ūkio poskyris

Vardas Pavardė Pareigos
Gediminas Glinskas Viršininkas

Respublikinis teismo psichiatrijos skyrius

A. Kojelavičiaus g. 121, LT-11106 Vilnius, tel. 8 (5) 267 7207, el. p.: info@vtpt.lt
Vardas Pavardė Pareigos
Sigitas Simanauskas 

Teismo psichiatras ekspertas 
laikinai vykdantis viršininko funkcijas

Vaiva Martinkienė Teismo psichiatrė ekspertė
Gintaras Butkus  Teismo psichologas ekspertas
Vida Šidlauskytė Medicinos registratorė

Vaikų ir paauglių teismo psichiatrijos skyrius

A. Kojelavičiaus g. 121, LT-11106 Vilnius, tel. 8 (5) 246 1498, el. p.: vaikupaaugliu.tps@vtpt.lt  
Vardas Pavardė Pareigos
Agnė Šiaulytė Viršininkė, teismo vaikų ir paauglių psichologė ekspertė
Ramunė Drazdauskienė Teismo vaikų ir paauglių psichiatrė ekspertė
Sigutė Stanaitienė  Teismo vaikų ir paauglių psichiatrė ekspertė
Eimantė Karoblienė Teismo vaikų ir paauglių psichiatrė ekspertė
Dovilė Prižginė Teismo vaikų ir paauglių psichologė ekspertė
Ingrida Karmazaitė-Karnackienė Teismo vaikų ir paauglių psichologė ekspertė (Klaipėda)
Birutė Kudrešovienė Teismo vaikų ir paauglių psichiatrė ekspertė (Klaipėda)
Živilė Vilutienė Teismo vaikų ir paauglių psichiatrė ekspertė (Kaunas)
Tautvilė Gabnytė-Nagi Teismo vaikų ir paauglių psichologė ekspertė 
Vida Bernotienė   Medicinos registratorė

Vilniaus teismo psichiatrijos skyrius

A. Kojelavičiaus g. 121, LT-11106 Vilnius, tel. 8 (5) 267 7212, el. p.: vilniaustps@vtpt.lt 
Vardas Pavardė Pareigos
Mantas Juodakys     Viršininkas, teismo psichiatras ekspertas
Aurelija Survilaitė   Teismo psichiatrė ekspertė
Vilma Joneliūkštienė   Teismo psichologė ekspertė
Ieva Salialionė      Teismo psichologė ekspertė
Asta Zazirskaitė     Medicinos registratorė

Kauno teismo psichiatrijos skyrius

Maironio g. 48-3, LT-44248 Kaunas, tel. 8 37 207331, el. p.: kauno.tpk@vtpt.lt
Vardas Pavardė Pareigos
Sigitas Simanauskas   Viršininkas, teismo psichiatras ekspertas
Mantas Juodakys Teismo psichiatras ekspertas
Jolanta Zuzana Raščiauskaitė  Teismo psichiatrė ekspertė
Sandrina Šakavičienė Teismo psichiatrė ekspertė
Laura Andiuškevičienė   Teismo psichiatrė ekspertė 
Vilija Kučinskienė Teismo psichologė ekspertė
Vida Juščiuvienė Teismo psichologė ekspertė
Danutė Salinienė Medicinos registratorė
Gema Beleišienė Medicinos registratorė
Gitana Kurinskienė Medicinos registratorė

Klaipėdos teismo psichiatrijos skyrius

Vytauto g. 14, LT-92137 Klaipėda, tel. 8 46 313078, el. p.: klaipedos.tpk@vtpt.lt
Vardas Pavardė Pareigos
Ingrida Karmazaitė-Karnackienė Viršininkė, teismo psichologė ekspertė
Darius Tamašauskas Teismo psichiatras ekspertas
Laurina Šliožienė Teismo psichiatrė ekspertė
Mykolas Ridikas Teismo psichologas ekspertas
Nijolė Milišauskienė Medicinos registratorė
Regina Lengvinienė Medicinos registratorė

Šiaulių teismo psichiatrijos skyrius

Vilniaus g. 229, LT-76343, Šiauliai, tel. 8 41 52 5160 , el. p.: siauliu.tpk@vtpt.lt
Vardas Pavardė Pareigos
Gintaras Butkus Viršininkas, teismo psichologas ekspertas
Sandrina Šakavičienė Teismo psichiatrė ekspertė
Sandra Brazauskienė  Teismo psichiatrė ekspertė
Sergejus Repovas Teismo psichiatras ekspertas
Julija Razmaitė Teismo psichologė ekspertė
Olga Komogorceva Medicinos registratorė
Marija Kiseliova Medicinos registratorė

Panevėžio teismo psichiatrijos skyrius

Staniūnų g. 66, LT-36142 Panevėžys, tel. 8 454 66851, el. p. panevezio.tpk@vtpt.lt
Vardas Pavardė Pareigos
Virginijus Diktanas   Viršininkas, teismo psichiatras ekspertas
Silva Gruzdienė Teismo psichiatrė ekspertė
Eglė Zubienė Teismo psichologė ekspertė
Sergejus Repovas Teismo psichiatras ekspertas
Gražina Augulytė Medicinos registratorė
Asta Savickaitė Medicinos registratorė

Rokiškio teismo psichiatrijos skyrius

Vytauto g. 47, LT-42100 Rokiškis, tel. 8 458 31291, el. p. rokiskio.tpk@vtpt.lt
Vardas Pavardė Pareigos
Kęstutis Mikučionis  Viršininkas, teismo psichiatras ekspertas
Julius Meškelė Teismo psichiatras ekspertas
Julija Razmaitė Teismo psichologė ekspertė
Romualda Lapelienė Medicinos registratorė

Utenos ekspertinis skyrius

Aušros g. 30, LT-28145 Utena, tel. 8 389 61808, el. p.: utena.info@vtpt.lt
Vardas Pavardė Pareigos
Jolanta Didžiokienė

Laikinai einanti viršininko pareigas
Vyresnioji teismo psichiatrė ekspertė

Ramunė Drazdauskienė Teismo psichiatrė ekspertė
Audronė Glinskienė Teismo psichologė ekspertė
Inga Jackevičienė Teismo psichologė ekspertė
Rita Urbonavičiūtė Sekretorė
Gediminas Glinskas Saugos darbe specialistas
Gražina Karkienė Vyriausioji slaugytoja

I poskyris (suimtųjų asmenų)

Slaugytojų posto tel.: 8 389 61544
Vardas Pavardė Pareigos
Laima Dūdėnienė   Vyresnioji slaugytoja
Rasa Mieliauskienė Medicinos registratorė

II poskyris (nesuimtųjų asmenų)

Slaugytojų posto tel.: 8 389 53031 
Vardas Pavardė Pareigos
Joana Bražėnienė  Vyresnioji slaugytoja
Audronė Limbienė Medicinos registratorė

 

Direktorė

Vaiva Martinkienė

1984 m. baigė Kauno medicinos institutą, įgydama gydytojo psichiatro kvalifikaciją. Turi suaugusiųjų psichiatrės licenciją bei teismo psichiatro eksperto kvalifikacijos pažymėjimą. Profesines žinias tobulino Švedijos, Norvegijos, Vengrijos, Austrijos ir Cornell instituto (JAV) psichiatrijos organizacijų rengtuose seminaruose ir mokymuose.

2000 m. atliko teismo psichiatrijos stažuotę Valstybiniame V. P. Serbskio socialinės ir teismo psichiatrijos moksliniame centre Maskvoje (Rusija). Yra paruošusi ir skaičiusi pranešimus keliose tarptautinėse teismo psichiatrijos konferencijose, išspausdinusi straipsnius žurnaluose „Medicina" ir "Sveikatos mokslai".

Nuo 1990 m. Lietuvos psichiatrų asociacijos narė.
2000-2010 m. dirbo Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie SAM Šiaulių teismo psichiatrijos skyriuje teismo psichiatre eksperte, skyriaus viršininke.

Nuo 2010 m. - Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie SAM Vilniaus 1 teismo psichiatrijos skyriaus viršininke, teismo psichiatre eksperte.

Nuo 2013-07-01 - Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie SAM direktorė.

Darbotvarkė

1) pirmadieniais vyksta administracijos susirinkimas;
2) trečiadieniais rengiami seminarai ekspertinės veiklos klausimais;
3) penktadieniais vykdomas interesantų konsultavimas pagal Sveikatos apsaugos ministerijos numatytą planą.

Informacija apie komisijas ir darbo grupes

1. Teismo eksperto kvalifikacijos suteikimo komisija

2. Viešųjų pirkimų komisija

Paskutinį kartą redaguota: 2020-12-31 08:59