Ekspertizių kainos civilinėse bylose

  • Titulinis
  • Ekspertizių kainos civilinėse bylose
Ekspertizių kainos civilinėse bylose
PATVIRTINTA
                                                                                                Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
                                                                                                ministro 2007 m. rugpjūčio 23 d.
                                                                                                įsakymu Nr.V-701 (Lietuvos Respublikos
                                                                                                sveikatos apsaugos ministro
                                                                                                2014 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. V-968
                                                                                               redakcija)Eil. Nr.

Ekspertizės paslaugos pavadinimas

Paslaugos kaina Eur

   Paslaugos lovadienio 
kaina Eur

1.

Ambulatorinė pirminė teismo psichiatrijos ekspertizė

 237,49

 

2.

Ambulatorinė papildoma teismo psichiatrijos ekspertizė

 286,29

 

3.

Ambulatorinė pakartotinė teismo psichiatrijos ekspertizė

 383,89

 

4.

Ambulatorinė kompleksinė teismo psichiatrijos ekspertizė

 383,89

 

5.

Ambulatorinė, pomirtinė teismo psichiatrijos  ekspertizė

  386,50

 

  6.

Stacionarinė pirminė teismo psichiatrijos ekspertizė

 

 37,80

7.

Stacionarinė papildoma teismo psichiatrijos ekspertizė


 38,72

8.

Stacionarinė pakartotinė teismo psichiatrijos ekspertizė

 

 40,26

9.

Stacionarinė kompleksinė teismo psichiatrijos ekspertizė            

 

 42,23

 10.

Ambulatorinė pirminė teismo psichologijos ekspertizė

 176,78

 

11.

Ambulatorinė papildoma teismo psichologijos ekspertizė

 225,44

 

12.

Ambulatorinė pakartotinė teismo psichologijos ekspertizė

 286,29

 

Paskutinį kartą redaguota: 2019-03-04 16:07